HomeBuilding-IQ is een systeemintegrator in het domein van gebouwautomatisering. Wij verlenen diensten aan zowel beheerders van bestaande gebouwen als aan de verschillende actoren betrokken in nieuwbouw- en renovatieprojecten; studieburelen, aannemers en bouwheren.

De uitdagingen

De toekomst van onze planeet

De europese commissie stelde in 2008 de 20-20-20 doelstellingen voorop als actieplan om de klimaatverandering te stoppen. In 2020 wil europa 20% minder CO2 uitstoot, 20% minder energieverbruik, 20% energieproductie uit hernieuwbare bronnen.

Onze diensten

Niet langer afhankelijk

In een markt waar systeemintegratoren en fabrikanten elkaar aanvullen is er voor de klanten een keuzevrijheid van producten en dienstenleverancier en is men niet langer afhankelijk van de diensten en producten van één enkele fabrikant. In de ons omringende landen en de VS hebben systeemintegratoren het monopolie van de fabrikanten reeds geruime tijd doorbroken. In Belgie is het enkel een kwestie van tijd eer dit marktmodel volledig geïnstalleerd geraakt.